AutoSAP – Podpora autoprůmyslu 2

AutoSAP – Podpora autoprůmyslu 2, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010803, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Sdružení automobilového průmyslu.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury. 

Datum zahájení: 1. 5. 2019
Datum ukončení: 31. 3. 2023

A3 Plakát_AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2_na výšku_pro web